Inhoud van het privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Deutscher Online Handel GmbH & Co. KG,
Rögen 52, 23843 Bad Oldesloe, Duitsland, Tel.: 045311616, Fax: 04531161700, e-mail: Christian.schneider@d-b-k.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of
vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website te kunnen weergeven:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de site hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem in gebruik
 • Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde
cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek te beschermen.

We kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod voor u interessanter te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Indien wij met de bovengenoemde reclamepartners werken, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie in elk geval binnen de volgende paragrafen.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze vinden voor de respectieve browsers
onder de volgende links:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-mana
ge-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

4) Contact maken

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u en de bijbehorende technische administratie op te nemen. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden na de definitieve afhandeling van uw aanvraag gewist. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de zaak in kwestie afdoende is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die dit tegenhoudt.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u ons deze informatie verstrekt met het oog op de uitvoering van een contract of het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar bovenstaand adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de gegevens die u ons verstrekt op en gebruiken deze om het contract te verwerken. Na volledige verwerking van het contract of het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is gereserveerd, waarover wij u hieronder zullen informeren.

6) Gegevensverwerking voor orderverwerking

6.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan de met de levering belaste transportonderneming doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens worden in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan de toegewezen kredietinstelling, voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hierover hieronder expliciet informeren. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

6.2 Doorgifte van persoonsgegevens aan verladers van vervoersdiensten

DHL
Indien de goederen door de transportdienstverlener DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) worden geleverd, zullen wij uw e-mailadres conform art. 6 (1) lit. a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DHL doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of om u te informeren over de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. De openbaarmaking geschiedt alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DHL of een kennisgeving van levering niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener DHL worden herroepen.

DPD
Indien de goederen door de transportdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland) worden geleverd, geven wij uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DPD door met het oog op de afstemming van een leveringsdatum of de kennisgeving van de levering, voor zover u hiervoor in het bestelproces uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DPD met het oog op de levering overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DPD of een kennisgeving van levering niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener DPD worden ingetrokken.

GLS
Indien de levering van de goederen door de transportdienstverlener GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein) wordt uitgevoerd, zullen wij uw e-mailadres overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO vóór de levering van de goederen aan GLS doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of om u op de hoogte te stellen van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan GLS met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. De openbaarmaking geschiedt alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met GLS of het doorgeven van statusinformatie over de levering van de zending niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener GLS worden herroepen.

Hermes
Indien de levering van de goederen door de transportdienstverlener Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg) wordt uitgevoerd, zullen wij uw e-mailadres conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO vóór de levering van de goederen aan Hermes doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of om de levering te melden, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan Hermes voor de levering in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met Hermes of het doorgeven van statusinformatie over de levering van de zending niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de vervoersdienstverlener Hermes worden herroepen.

UPS
Indien de levering van de goederen wordt uitgevoerd door de transportdienstverlener UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), zullen wij uw e-mailadres voorafgaand aan de levering van de goederen conform art. 6 (1) lit. a DSGVO aan UPS doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of om de levering te melden, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan UPS ten behoeve van de aflevering overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b DSGVO. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de afleverdatum met UPS of de overdracht van statusinformatie over de aflevering van de zending niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener UPS.

6.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (payment service providers)
Amazon Pay
Als u de betaalmethode "Amazon Pay" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Amazon Payments kunt u vinden op het volgende internetadres: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

Klarna
Indien u kiest voor de betaalmethode "Klarna koop op rekening" of (indien aangeboden) de betaalmethode "Klarna huurkoop", wordt de betaling verwerkt door Klarna AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de afwikkeling van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna doorgegeven ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid, voor zover u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd conform art. 6 lid 1 sub a DSGVO. U kunt hier zien aan welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgegeven: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden zijn opgenomen, berusten deze op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. De verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door Klarna gebruikt voor een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in Klarna's Privacybeleid voor gegevenssubjecten in Duitsland
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf
en voor gegevenssubjecten in Oostenrijk
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf
.

Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Voor de betaalwijzen creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectievelijke betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.
Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

7) Gebruik van de grafieken van de rating en het zegel van de goedkeuring

Trusted Shops Trustbadge
De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk te tonen en om kopers na een bestelling het Trusted Shops lidmaatschap aan te bieden. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging, Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het oproepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproepen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven ten laatste zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site. Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

8) Online marketing

Gebruik van Google AdWords conversion tracking
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en, als onderdeel van Google AdWords, de conversion tracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken Google AdWords om met behulp van reclamemedia (zgn. Google AdWords) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op die manier streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u van belang is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de reclamekosten te bereiken. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker klikt op een AdWords-advertentie van Google. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd op websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. Wij gebruiken Google Adwords op basis van ons legitiem belang bij gerichte reclame volgens Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/ U kunt de cookies voor reclamevoorkeuren permanent deactiveren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt beschikbaar zijn als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

9) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics
- Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser plugin beschikbaar onder de volgende link:
Als alternatief voor de browser plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

10) Retargeting/ remarketing / aanbeveling reclame

Google AdWords Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, hiermee adverteren wij voor deze website in de Google zoekresultaten, maar ook op websites van derden. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op het web bekijkt, te personaliseren. In dit geval, als zij ingelogd zijn bij Google terwijl zij pagina's op onze website bekijken, zal Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om targetinglijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.
U kunt het instellen van cookies voor advertentietargeting permanent uitschakelen door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is op de volgende link en deze te installeren
: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
. U kunt ook meer te weten komen over het instellen van cookies en hiervoor instellingen maken bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.
Verdere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kunnen hier worden geraadpleegd:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

11) Gereedschap en andere

Google-weblettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven. Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt. Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt. Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wet op de gegevensbescherming geeft u uitgebreide rechten (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht van toegang op grond van artikel 15 DSGVO: U hebt met name recht van toegang tot uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, uitwissing, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u, alsmede uw recht om op de hoogte te worden gesteld van de garanties die op grond van artikel 46 van de gegevensbeschermingsrichtlijn worden geboden wanneer uw gegevens naar derde landen worden doorgegeven;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO: U hebt recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of op aanvulling van uw onvolledige gegevens die door
  zijn opgeslagen.
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met Art. 17 DSGVO: U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken indien aan de voorwaarden van Art. 17 lid 1 DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de stelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO: U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens,
  zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, indien u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan
  verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens, indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt, of indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van uw bijzondere situatie, zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 DSGVO: Indien u tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking heeft doen gelden, is deze verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt van deze rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.
 • Recht op gegevensoverdracht in overeenstemming met Art. 20 DSGVO: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • Recht op herroeping van een op grond van art. 7 lid 3 DSGVO verleende toestemming: U heeft het recht om een eenmaal verleende toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping;
 • Recht van beroep op grond van artikel 77 DSGVO: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DPA, heeft u het recht - onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden - om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk zich voordoet.

12.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE. INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.
INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U BEZWAAR AANTEKENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

13) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectievelijke wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het begin van het contract en/of als we geen legitiem belang meer hebben bij verdere opslag.