Inhoud van het privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Duitse verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) is Deutscher Online Handel GmbH & Co. KG,
Rögen 52, 23843 Bad Oldesloe, Duitsland, telefoon: 045311616, fax: 04531161700, e-mail: Christian.schneider@d-b-k.de. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

1.3 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of
verzoekt aan de verantwoordelijke persoon) een SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website te kunnen weergeven:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we gebruik van zogenaamde
Koekjes. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek te beschermen.

We kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod voor u interessanter te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Indien wij met de bovengenoemde reclamepartners werken, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie in elk geval binnen de volgende paragrafen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en dat u zelf kunt beslissen of u deze cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser
onder de volgende links:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-mana
ge-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

4) Contact maken

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u en de bijbehorende technische administratie op te nemen. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden na de definitieve afhandeling van uw aanvraag gewist. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de zaak in kwestie afdoende is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die dit tegenhoudt.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u ons deze informatie verstrekt met het oog op de uitvoering van een contract of het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar bovenstaand adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de gegevens die u ons verstrekt op en gebruiken deze om het contract te verwerken. Na volledige verwerking van het contract of het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is gereserveerd, waarover wij u hieronder zullen informeren.

6) Gegevensverwerking voor orderverwerking

6.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan de met de levering belaste transportonderneming doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens worden in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan de toegewezen kredietinstelling, voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hierover hieronder expliciet informeren. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

6.2 Doorgifte van persoonsgegevens aan verladers van vervoersdiensten

– DHL
Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), so geben wir Ihre E-Mail-Adresse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO vor der Zustellung der Ware zum Zwecke der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an DHL weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse an DHL weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit DHL bzw. die Lieferankündigung nicht möglich. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister DHL widerrufen werden.
– DPD
Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), so geben wir Ihre E-Mail-Adresse und/ oder Ihre Telefonnummer vor der Zustellung der Ware gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zum Zwecke der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an DPD weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse an DPD weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit DPD bzw. die Lieferankündigung nicht möglich. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister DPD widerrufen werden.
– GLS
Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein), so geben wir Ihre E-Mail-Adresse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO vor der Zustellung der Ware zum Zwecke der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an GLS weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben.-Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse an GLS weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit GLS bzw. die Übermittlung von Statusinformationen der Sendungszustellung nicht möglich. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister GLS widerrufen werden.
– Hermes
Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg), so geben wir Ihre E-Mail Adresse vor der Zustellung der Ware gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zum Zwecke der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an Hermes weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse an Hermes weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit Hermes bzw. die Übermittlung von Statusinformationen der Sendungszustellung nicht möglich. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister Hermes widerrufen werden.
– UPS
Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), so geben wir Ihre E-Mail-Adresse vor der Zustellung der Ware gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zum Zwecke der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an UPS weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse an UPS weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit UPS bzw. die Übermittlung von Statusinformationen der Sendungszustellung nicht möglich. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister UPS widerrufen werden.

6.3 Verwendung von Paymentdienstleistern (Zahlungsdienstleister)
– Amazon Pay
Bei Auswahl der Zahlungsart „Amazon Pay“ erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (im Folgenden: „Amazon Payments“), an den wir Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO weitergeben. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung mit dem Zahlungsdienstleister Amazon Payments und nur insoweit, als sie hierfür erforderlich ist. Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von Amazon Payments: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
– Klarna
Bei Auswahl der Zahlungsart „Klarna Rechnungskauf“ oder (falls angeboten) der Zahlungsart „Klarna Ratenkauf“ erfolgt die Zahlungsabwicklung über die Klarna AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden (nachfolgend „Klarna“). Um die Abwicklung der Zahlung zu ermöglichen, werden Ihre persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und IP-Adresse) sowie Daten, welche im Zusammenhang mit der Bestellung stehen (z. B. Rechnungsbetrag, Artikel, Lieferart) zum Zwecke der Identitäts- und Bonitätsprüfung an Klarna weitergegeben, sofern Sie hierin gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO im Rahmen des Bestellprozesses ausdrücklich eingewilligt haben. An welche Auskunfteien Ihre Daten hierbei weitergeleitet werden können, können Sie hier einsehen: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben diese ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem, aber nicht ausschließlich, Anschriftendaten ein. Die erhaltenen Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls verwendet Klarna für eine abgewogene Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch eine Nachricht an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegenüber Klarna widerrufen. Jedoch bleibt Klarna ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Ihre Personenangaben werden in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen für Betroffene mit Sitz in Deutschland
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf
bzw. für Betroffene mit Sitz in Österreich
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf
behandelt.
– Paypal
Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten – „Kauf auf Rechnung“ oder „Ratenzahlung“ via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nachfolgend „PayPal“), weiter. Die Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und nur insoweit, als dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. PayPal behält sich für die Zahlungsmethoden Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten – „Kauf auf Rechnung“ oder „Ratenzahlung“ via PayPal die Durchführung einer Bonitätsauskunft vor. Hierfür werden Ihre Zahlungsdaten gegebenenfalls gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses von PayPal an der Feststellung Ihrer Zahlungsfähigkeit an Auskunfteien weitergegeben. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zwecke der Entscheidung über die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben diese ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem, aber nicht ausschließlich, Anschriftendaten ein.
Weitere datenschutzrechtliche Informationen, unter anderem zu den verwendeten Auskunfteien, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von PayPal:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Sie können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an PayPal widersprechen. Jedoch bleibt PayPal ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist.

7) Gebruik van de grafieken van de rating en het zegel van de goedkeuring

Trusted Shops Trust Badge
Om ons Trusted Shops keurmerk te tonen en om het Trusted Shops lidmaatschap aan te bieden aan kopers na een bestelling, is de Trusted Shops trust badge geïntegreerd op deze website. Dit dient de bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overheersende rechthebbenden in een optimale marketing van ons aanbod, art. 6 exp. 1 lit. f DSGVO. Het Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van de Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Bij het oproepen van de trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het gesprek, het overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site. Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken nadat u een bestelling hebt voltooid of als u zich al hebt geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

8) Online marketing

Gebruik van Google AdWords conversie tracking
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en, in het kader van Google AdWords, van de conversie tracking van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken de Google Adwords-service om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites onder de aandacht te brengen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we ernaar om u reclame te laten zien die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de reclamekosten te maken. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een AdWords-advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies vervallen over het algemeen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Als gevolg daarvan kunnen cookies niet worden getraceerd op de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking cookie uit te schakelen in uw webbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Wij gebruiken Google Adwords vanwege ons legitieme belang bij gerichte reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Google LLC met het hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Meer informatie over de gegevensbescherming van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/. U kunt de cookies voor reclamevoorkeuren permanent deactiveren door het gebruik ervan in uw browsersoftware te verhinderen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de Het is mogelijk dat bepaalde functies van deze website niet goed of helemaal niet werken als u de cookies hebt uitgeschakeld.

9) Webanalysediensten

Google (Universeel) Analytics
- Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor de anonimisering van het IP-adres door het in te korten en de mogelijkheid van directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Door de uitbreiding wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van onze gerechtvaardigde interesse in de statistische analyse van het gebruikersgedrag met het oog op optimalisatie en marketingdoeleinden.
In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
Als alternatief voor de browser plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, zult u opnieuw op deze link moeten klikken): Google Analytics uitschakelen
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

10) Retargeting/ remarketing / aanbeveling reclame

Google AdWords Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, hierbij adverteren wij deze website in de zoekresultaten van Google, maar ook op websites van derden. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Voor dit doel stelt Google een cookie in de browser van uw apparaat in, waardoor automatisch op interesse gebaseerde reclame met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt, mogelijk wordt. De verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Verdere verwerking van gegevens vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw internet- en app-browsinggeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om de advertenties die u op het web bekijkt, te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om lijsten met doelgroepen op te stellen en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel koppelt Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.
U kunt de instelling van cookies voor reclamevoorkeuren permanent uitschakelen door de browser plug-in te downloaden die beschikbaar is op
Installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
U kunt zich ook informeren over het instellen van cookies en de instellingen daarvoor aanpassen bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en kunt beslissen of u deze individueel accepteert of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Google LLC met het hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie en het privacybeleid met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

11) Gereedschap en andere

Google-weblettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt. Google LLC met het hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq en lees het privacybeleid van Google:
https://www.google.com/policies/privacy/

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wet op de gegevensbescherming geeft u uitgebreide rechten (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

12.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP GROND VAN ONS OVERWEGEND GERECHTVAARDIGDE BELANG VERWERKEN, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT ZICH TEGEN DEZE VERWERKING TE VERZETTEN OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE. ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS BEËINDIGEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR TOT VERDERE VERWERKING INDIEN WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.
INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING. KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN.

13) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectievelijke wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het begin van het contract en/of als we geen legitiem belang meer hebben bij verdere opslag.