De consument heeft recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepaling, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

1. herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Deutscher Online Handel GmbH & Co. KG, Rögen 52, 23843 Bad Oldesloe, Duitsland, telefoon: 045311616, fax: 04531161700, e-mail: Christian.schneider@d-b-k.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail per post) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de annulering van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige verblijfplaats en leveringsadres ten tijde van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie ligt.

Algemene opmerkingen

a) Vermijd schade en besmetting van de goederen. Gelieve de goederen aan ons te retourneren in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.

b) Gelieve de goederen niet te retourneren aan ons vracht verzamelen.

c) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

2. herroepingsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Naar

German Online Trading GmbH & Co. KG
Roe 52
23843 Bad Oldesloe
Duitsland

Fax: 04531161700
e-mail: info@lichtspiegel-shop.de

Ik/wij (*) trek hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de

Aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ________________ / ontvangen op (*) ________________________________

________________________________________________________

Naam van de consument(en)

________________________________________________________

Adres van de consument(en)

________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

_________________________

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.